Tillgängliga bostäder som folk
faktiskt har råd att bo i.

Boet Bostad är ett nytänkande företag med en uttalad vision om att skapa bostäder åt alla och att bidra till en fungerande- och effektiv bostadsmarknad. Ambitionen är att utveckla och komplettera såväl stora exploateringsområden som befintligt bostadsbestånd med det som efterfrågas allra mest – tillgängliga bostäder som folk faktiskt har råd att bo i.

Boet Bostad har en uttalad ambition att driva verksamheten på ett så hållbart sätt som möjligt utifrån varje projekts förutsättningar. Det betyder att varje projekt ska genomföras med ekonomisk-, ekologisk, teknisk- och framförallt social hållbarhet som prioriterad aspekt, både under projektering och byggnation samt under byggnadernas livstid.

Kontakta oss

Funderar du på ägarförändring på grund av generationsskifte eller för att kunna ta bolaget vidare till nästa fas? Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.

Vi använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på sidan.